Back to top

Клемпарская Мирослава Николаевна

Кандидат экономических наук
доцент кафедры теории и методики физической культуры
факультет физической культуры и спорта
 

Дата рождения: 17 мая 1983 года.

Образование

В 2005 году окончила Крымский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.
Специальность - магистр международной экономики.

Занимаемая должность       

Доцент кафедры теории и методики физической культуры.

Ученая степень

Кандидат экономических наук.

27 декабря 2011 года состоялась защита кандидатской диссертации.
Тема диссертационного исследования - «Пути и резервы повышения эффективности использования инвестиций для развития рекреационных предприятий АР Крым».

Публикации в научных изданиях

Монографии

  1. Березін О.В. Стратегія забезпечення інвестиційної привабливості рекреаційних підприємств АР Крим / О.В. Березін, М.М. Клемпарська. - Полтава: Інтерграфіка, 2012. - 324с.

Публикации в материалах научных мероприятий

  1. Клемпарська М.М. Визначення прибуткового обсягу надання послуг підприємствами рекреаційного комплексу / М.М. Клемпарська // Збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (Тернопіль, 24-25 лютого 2011 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2011. – С. 401-403.
  2. Клемпарська М.М. Чинники інвестиційної привабливості підприємств рекреаційного регіону / М.М. Клемпарська // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм у соціально-економічному розвитку країни» (Макіївка, 16-17 лютого  2011 р.). – Макіївка: Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 2011. – С. 169 -171.         
  3. Клемпарська М.М. Підходи до класифікації суб’єктів рекреаційної діяльності / М.М. Клемпарська // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Економіка і управління: погляд молоді» (Донецьк, 23-24 березня 2011 р.). – Донецьк: Донецький національний університет ім. М. Туган - Барановського, 2011. – Т.2. – С. 45 - 47.         
  4. Березін О.В. Підприємства торгівлі продовольством в інфраструктурному потенціалі АР Крим / О.В. Березін, Ю.В.Карпенко, М.М. Клемпарська // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України» ( Полтава, 17-18 квітня 2013 р.). – Полтава: Вищий навчальний заклад «Полтавський університет економіки і торгівлі» , 2013. – С. 185-188.